Artistieke opleiding - Derde graad KSO

Situering binnen studiegebied "Beeldende kunsten"
 
 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.
Artistieke opleiding (KSO)
Audiovisuele vorming (KSO)
Beeldende en architecturale kunsten (KSO)
Beeldende en architecturale vorming (KSO)
Architecturale en binnenhuiskunst (KSO)
Architecturale vorming (KSO)
Artistieke opleiding (KSO)
Audiovisuele vorming (KSO)
Beeldende vorming (KSO)
Industriële kunst (KSO)
Toegepaste beeldende kunst (KSO)
Vrije beeldende kunst (KSO)
Architecturale vormgeving * (KSO)
Audiovisuele vormgeving * (KSO)
Bijzondere beeldende vorming (KSO)
Grafische vormgeving (KSO)
Industriële vormgeving (KSO)
Ruimtelijke vormgeving (KSO)
  (* = Niet ingericht)
 
Beschrijving van de studierichting "Artistieke opleiding"
 

De logische vooropleiding is de 2de graad Artistieke opleiding. Andere vooropleidingen zijn mogelijk maar worden vooraf best besproken.

Hoewel leerlingen in het kunstonderwijs steeds individueel worden begeleid, gebeurt dit binnen de studierichting ‘Artistieke Opleiding’ zo mogelijk nog meer. Je wordt intensief begeleid door de leerkrachten die rekening houden met je artistieke voorkeur(en). De artistieke en creatieve leertrajecten die je doorloopt worden op jouw maat uitgetekend. Binnen het studiegebied beeldende kunsten krijg je het minst aantal uren theorie.

Een belangrijke pijler van de opleiding is waarnemingstekenen. Je leert waarnemen met al je zintuigen. Je leert je creatieve ideeën voorstellen, rekening houdend met kleur, vorm en compositie….

In sommige scholen kan je, naargelang je interesse in 1 of meer artistieke activiteiten, kiezen tussen:

 • Toegepaste Kunsten: audiovisuele vorming, grafische vormgeving (fotografie, zeefdruk, beletteringstechnieken, grafisch computergebruik, etsen, lino- en houtsnede …) en ruimtelijke vormgeving (juweelontwerp, etalage- en decorelementen, interieur…) en
 • Vrije Kunsten: audiovisuele vorming, beeldhouwen, schilderen, vrije grafiek.

In het ‘open atelier’ worden deze kunstvormen bestudeerd, geïnterpreteerd en toegepast. De realisatie kan gebeuren via zeer uiteenlopende technieken zoals hout, metaal, karton, klei, gips… Creatieve ideeën kunnen verder uitgewerkt worden met de computer …

Als je wilt starten met een kunstopleiding moet je in sommige studierichtingen en/of scholen eerst een gesprek met de vakleerkracht hebben of een ingangsproef afleggen. Op basis hiervan kan de school je advies geven in verband met je geschiktheid om de opleiding te volgen. In sommige studierichtingen en/of scholen ben je verplicht inhaallessen waarnemingstekenen te volgen.

 
Welke lessen krijg ik in "Artistieke opleiding" ?

Per week worden maximaal 36 lestijden georganiseerd.

Vergeet niet dat je binnen het KSO nooit klaar bent met je werk. Het artistieke proces stopt niet aan de schoolpoort. Extra muros-activiteiten, deelname aan culturele en maatschappelijke manifestaties, geïntegreerde werkperiodes (binnen- en buitenschools) en veel oefenen maken evenzeer deel uit van je kunstopleiding en zitten niet vervat in het lessenrooster!

  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 

Voor het vak AV Godsdienst / N.C. Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele Zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

 
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Keuzegedeelte  
Beeldende vorming 8 8
Kunstambachten 8 8
Kunstgeschiedenis 2 2
Waarnemingstekenen 5 5
 

Raadpleeg hier de lessentabellen van het GO! per onderwijsvorm en per studiegebied.

  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 

Als er voor een vak twee getallen vermeld worden met een koppelteken, betekent dit: links staat het minimum aantal lesuren, rechts staat het aantal lesuren waar de voorkeur van het VVKSO naar uitgaat. De school kiest vrij hoeveel lesuren ze organiseert.

 
Basisgedeelte  
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke opleiding 14-17 14-17
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Kunstgeschiedenis, Kunstinitiatie 3 3
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 

Voor het vak Godsdienst / NC Zedenleer heb je de keuze tussen Anglikaanse, Islamitische, Israëlitische, Katholieke, Orthodoxe, Protestantse Godsdienst of NC Zedenleer.

 
Basisgedeelte  
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Keuzegedeelte  
Beeldende vorming 2 2
Fotografie 3 3
Kunstgeschiedenis 2 2
Praktijk 8 8
Toegepaste beeldende vorming 3 3
Waarnemingstekenen 2 2
 
  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 

Voor het vak Godsdienst / NC Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse, Islamitische, Israëlitische, Katholieke, Orthodoxe, Protestantse Godsdienst of NC Zedenleer.

 
Basisgedeelte  
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Keuzegedeelte  
Beeldende vorming 2 2
Fotografie 3 3
Kunstambachten 8 8
Kunstinitiatie 2 2
Toegepaste beeldende vorming 3 3
Waarnemingstekenen 2 2
Complementair gedeelte  
Keuzevak 3 3
 
 
Wie wordt toegelaten tot "Artistieke opleiding" ?
 
Eerste leerjaar derde graad

Je kunt starten in het 1ste leerjaar van de 3de graad (5 KSO) als je ofwel:

 • geslaagd (A- of B-attest) bent in het 2de leerjaar van de 2de graad ASO, TSO of KSO. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.
 • geslaagd (A- of B-attest) bent in het 2de leerjaar van de 3de graad BSO én de toelatingsklassenraad van 5 KSO akkoord gaat. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.
 • een getuigschrift van de 2de graad ASO, TSO of KSO hebt, uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap én de toelatingsklassenraad akkoord gaat met de keuze van je studierichting.
 • uit het BUSO komt (Opleidingsvorm 1, 2, 3) én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Voor de studierichtingen ballet, modern ballet, dans, muziek, woordkunst-drama kàn de school bovendien (zo ze wil) eisen dat je slaagt in een door de school georganiseerde geschiktheidsproef. De proef, die je slechts 1 maal dient af te leggen, geldt voor de duur van de hele opleiding en gaat na of je er voldoende artistieke aanleg voor hebt. Wanneer je in een onderliggend leerjaar deze proef reeds hebt afgelegd is dit geen voorwaarde meer.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Vanaf schooljaar 2014-2015 mag je, om toegelaten te worden, de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt. Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.  
De leeftijdsgrens telt niet:
- als je in 2013-2014 voltijds gewoon secundair onderwijs hebt gevolgd en vanaf het schooljaar 2014-2015 je secundaire studies verderzet;
- in de voorbereidende jaren op het hoger onderwijs, Se-n-Se-jaren, specialisatiejaren en het naamloos leerjaar. 

 

Tweede leerjaar derde graad

Je kunt starten in het 2de leerjaar van de 3de graad (6 KSO) als je ofwel:

 • geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 3de graad KSO in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 3de graad KSO in een andere studierichting van hetzelfde studiegebied én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
 • geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 3de graad ASO, TSO of KSO in een studierichting van een ander studiegebied én de toelatingsklassenraad akkoord gaat na kennisname van het advies van de delibererende klassenraad van de studierichting waarin je geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 3de graad. Deze gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 3de graad’ hebt behaald én overgaat naar het 2de leerjaar van die graad binnen een school die het systeem toepast van ‘uitstel van deliberatie tot het einde van de graad’. De inrichtende macht van een school kan immers beslissen dit systeem toe te passen.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 3de graad’hebt behaald én overgaat met tekorten voor bepaalde vakken, naar het 2de leerjaar van die graad. Dit kan enkel binnen een school die het systeem toepast van ‘overgang met tekorten’. In dit systeem moeten de tekorten van het 1ste leerjaar in het 2de leerjaar worden weggewerkt, bv. via remediëring, bijkomende opdrachten,… . De voltallige toelatingsklassenraad moet akkoord gaan, na overleg met de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Vanaf schooljaar 2014-2015 mag je, om toegelaten te worden, de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt. Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.  
De leeftijdsgrens telt niet:
- als je in 2013-2014 voltijds gewoon secundair onderwijs hebt gevolgd en vanaf het schooljaar 2014-2015 je secundaire studies verderzet;
- in de voorbereidende jaren op het hoger onderwijs, Se-n-Se-jaren, specialisatiejaren en het naamloos leerjaar. 

 
Wat kan je behalen na "Artistieke opleiding" ?
 
Eerste leerjaar derde graad

Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A of C.

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een Attest van regelmatige lesbijwoning. Indien een school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’, krijg je hiermee toelating tot het 2de leerjaar van de 3de graad.
Tweede leerjaar derde graad

Je behaalt:

 • een Diploma Secundair Onderwijs, als je GESLAAGD bent.
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent.
 • een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer de delibererende klassenraad beslist dat je voldaan hebt voor het programma bedrijfsbeheer.
  Let wel: de mogelijkheid wordt voorzien om dit getuigschrift uit te reiken. Dit is geen verplichting!
 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 
Eerste leerjaar derde graad

Veranderen van school mag altijd. Tot en met 15 januari mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting. ! In uitzonderlijke gevallen* kan de toelatingsklassenraad een overgang toestaan na 15 januari.

Tweede leerjaar derde graad

Veranderen van school mag altijd. Veranderen van richting is niet toegelaten! In uitzonderlijke gevallen* kan de toelatingsklassenraad een overgang toestaan.

* Onder 'uitzonderlijke gevallen' verstaat men ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen. De toelatingsklassenraad beslist of jouw situatie beantwoordt aan deze omschrijving, na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die je tot dan toe volgt. Zo kunnen bv. een verhuis naar een regio waar je tot dan toe gevolgde opleiding niet bestaat, psychische problemen die verband houden met een foute studiekeuze of een allergie aan producten die eigen zijn aan de opleiding,... geldige redenen zijn.

 

 
Wat na "Artistieke opleiding" ?
 

Na deze richting kan je gaan werken. Raadpleeg hieronder de rubriek 'mogelijke beroepen' om een beeld te krijgen van concrete mogelijkheden.

Je kan ook verder studeren. Heel wat leerlingen kiezen voor een opleiding die in het verlengde ligt van hetgeen ze eerder hebben gevolgd. Natuurlijk kan je ook een andere richting inslaan en voor een totaal andere vervolgstudie kiezen. Je dient je echter te realiseren dat verder studeren in studierichtingen in het hoger onderwijs met een belangrijke theoretische component moeilijker wordt aangezien je een kleiner pakket algemene vakken hebt gekregen dan in de andere studierichtingen binnen dit studiegebied. Motivatie, studiehouding, vooropleiding en talent bepalen mee je succes.

7de specialisatiejaren BSO

Als de toelatingsklassenraad van de school het toelaat kan je kiezen voor een 7de specialisatiejaar BSO in een ander studiegebied.

 
Dit zijn de mogelijkheden:
Grafische opmaaksystemen (BSO - Derde leerjaar)
 
Se-n-Se

Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen uit hetzelfde studiegebied. Dit betekent niet dat in de praktijk alle overgangen haalbaar of vanzelfsprekend zijn.
Als je kiest voor een Se-n-Se opleiding uit een ander studiegebied dan Beeldende kunsten, heb je de toestemming nodig van de toelatingsklassenraad. Realiseer je vooraf dat niet alle overgangen evident zijn.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:
Architecturale vormgeving (KSO - Se-n-Se)
Audiovisuele vormgeving (KSO - Se-n-Se)
Grafische vormgeving (KSO - Se-n-Se)
Industriële vormgeving (KSO - Se-n-Se)
Ruimtelijke vormgeving (KSO - Se-n-Se)
 
Voorbereidend jaar

In het ASO en KSO worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het ASO gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het KSO bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs. Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

Dit zijn de mogelijkheden:
Bijzondere wetenschappelijke vorming (ASO)
Bijzondere beeldende vorming (KSO)
Bijzondere muzikale vorming (KSO)
Bijzondere vorming dans (KSO)
Bijzondere vorming woordkunst-drama (KSO)
 
HBO5

Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur; vandaar de roepnaam HBO5. De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. Zij maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich net onder de professionele bachelor. Het HBO5 omvat de hogere opleidingen van het Volwassenenonderwijs en de opleiding Verpleegkunde. Als je in het bezit bent van een diploma secundair mag je zeker starten. Als je dit niet hebt, controleer dan goed de toelatingsvoorwaarden.

Er zijn inhoudelijk geen aansluitende opleidingen
 
Professionele Bachelors

Je mag starten in het professioneel hoger onderwijs. Uiteraard ben je het best voorbereid op studierichtingen die een beroep doen op je specifieke vooropleiding. Natuurlijk kan je ook voor een totaal andere vervolgstudie kiezen. Niet alle opleidingen zijn even vlot haalbaar. Motivatie, studiehouding, vooropleiding en talent bepalen mee je succes. Bespreek de keuze grondig vooraleer te beslissen.
Volgende opleidingen hebben een kunstzinnig karakter en/of liggen in het verlengde van het studiegebied Beeldende Kunsten. Dit betekent niet dat alle hieronder vermelde opleidingen even haalbaar zijn of je goed zullen liggen.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Interieurvormgeving
Landschaps- en tuinarchitectuur
Toegepaste architectuur
Beeldende vormgeving
Secundair onderwijs : Project kunstvakken
Secundair onderwijs : Plastische opvoeding
 
Academische Bachelors

Je mag starten in de meeste academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden. De academische opleidingen aan de universiteit zijn sterk theoretisch en hier is een instap na KSO verre van vanzelfsprekend. De academische opleidingen aan een school of arts zijn een voortzetting van het kunstonderwijs en hier ligt meer accent op het artistieke dan op het theoretische. Je moet voor deze richtingen een artistieke toelatingsproef doen. Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Kunstwetenschappen
Ingenieurswetenschappen : Architectuur
Architectuur
Audiovisuele kunsten : Animatiefilm
Audiovisuele kunsten : Communicatie- en mediadesign
Audiovisuele kunsten : Documentaire
Audiovisuele kunsten : Film
Audiovisuele kunsten : Radio
Audiovisuele kunsten : Schrijven
Audiovisuele kunsten : Televisie
Audiovisuele kunsten : Televisie-film
Interieurarchitectuur
Productdesign
Productontwikkeling
Conservatie - restauratie
Beeldende kunsten : Fotografie
Beeldende kunsten : Mode
Beeldende kunsten : Juweelontwerp en edelsmeedkunst
Beeldende kunsten : Grafisch ontwerp
Beeldende kunsten : Autonome vormgeving
Beeldende kunsten : Textielontwerp
Beeldende kunsten : Vrije kunsten
Beeldende kunsten : Theaterkostuum
 

Er zijn ook nog opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, VDAB, Defensie, Politie, ...

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.